کشته شدن ۲۲ معدنچی در استان تخار افغانستان

کل اخبار: 1