با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://www.irasin.ir/rss
RSS صفحه اصلی https://www.irasin.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
بین الملل https://www.irasin.ir/rss/tp/45
اقتصاد و صنعت https://www.irasin.ir/rss/tp/23
رویداد https://www.irasin.ir/rss/tp/30
ورزش https://www.irasin.ir/rss/tp/32
جامعه و مسئولیت اجتماعی https://www.irasin.ir/rss/tp/33
چندرسانه ای https://www.irasin.ir/rss/tp/41
چندرسانه ای > فیلم https://www.irasin.ir/rss/tp/44
چندرسانه ای > صوت https://www.irasin.ir/rss/tp/43
چندرسانه ای > اینفوگرافیک https://www.irasin.ir/rss/tp/42
چندرسانه ای > عکس https://www.irasin.ir/rss/tp/29
فولاد https://www.irasin.ir/rss/tp/46
معدن و صنایع معدنی https://www.irasin.ir/rss/tp/47
نمایشگاه ایران‌متافو https://www.irasin.ir/rss/tp/49
نمایشگاه ملی فولاد https://www.irasin.ir/rss/tp/50
نمایشگاه متافو https://www.irasin.ir/rss/tp/60