صنعت فولاد تاب‌آوری چالش‌های جدید را ندارد

کل اخبار: 1
  • صنعت فولاد تاب‌آوری چالش‌های جدید را ندارد

    یادداشت؛

    صنعت فولاد تاب‌آوری چالش‌های جدید را ندارد

    صنعت فولاد ایران موفق و پویا در کنار مصائب تحمیل شده بیرونی، با چالش‌های درون اقتصاد کشور از قیمت گذاری دستوری و تحریم‌ها گرفته تا ضعف در زیرساخت‌ها و بخشنامه‌های غیرکارشناسی نیز دست و پنجه نرم کرده اما اکنون به قدری تحت فشار قرار گرفته که به نظر می رسد تاب‌آوری آن به صفر رسیده است و دیگر توان تحمل هیچ جالش جدیدی را ندارد.