گزارش تصویری؛

تقدیر از فولاد مبارکه و مجمع خیرین برای مشارکت در احداث ساختمان جدید پزشکی قانون اصفهان

در مراسمی با حضور مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان از شرکت فولاد مبارکه و اعضای مجمع خیران استان اصفهان که در احداث ساختمان جدید اداره کل پزشکی قانونی سهیم بوده اند؛ تقدیر به عمل آمد. عکس:مجتبی جهان بخش