گزارش تصویری به مناسبت روز جهانی کارگر؛

کارگران قهرمانان جبهه کار و تولید

کارگران یکی از قشرهای زحمت کش و با اهمیت هر جامعه ای هستند که تصور پیشرفت و توسعه یک جامعه بدون حضور آنها محال است. اولین روز از ماه "می" در تقویم میلادی روز جهانی کار و کارگر نام دارد به همین مناسبت این گزارش تصویری از کارگران این قهرمانان جبهه کار و تولید در منطقه شاهپور جدید اصفهان یکی از اصلی‌ترین قطب‌های صنعتی ایران تهیه شده است.

برچسب‌ها