سرپرست تیم فوتبال سپاهان گفت: باشگاه و هیات مدیره در حال مذاکره با بازیکنانی هستند که قرار داد ندارند و نیازی نیست هواداران نگران موضوعی باشند.