ایرج ترابی

در دیدار مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه با سرپرستان و مدیران مسئول روزنامه‌های کیهان، نسل فردا، دنیای اقتصاد و اصفهان امروز، بر اهمیت و نقش رسانه در انعکاس دستاوردهای سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، به‌ویژه شرکت فولاد مبارکه، به‌عنوان یک شرکت سرآمد و پیشرو در تولید و به‌کارگیری دانش فنی روز تأکید شد.

به گزارش ایراسین به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه، ایرج ترابی در این دیدارها  با اشاره به توانمندیها و ظرفیتهای رسانهها بهویژه رسانههای مکتوب تصریح کرد: عملکرد رسانهها از بایگانی شدن علم و دانش حاصلشده جلوگیری میکند، از این رو مدیریت فولاد مبارکه در نظر دارد مدل مدیریتی، دستاوردها و دانش فنی خود را به سازمانها و صنایع دیگر نیز انتقال دهد و طبیعتا  کانال ارتباطی بخشِ زیادی از این مباحث تأثیرگذار   رسانهها هستند.

وی افزود: همگرایی مدیریت و کارکنان فولاد مبارکه و بهطورکلی عملکرد شرکت باعث شده تمامی کارکنان در سطوح مختلف سازمانی، مدلهای مدیریتی را بپذیرند، خود را به آنها پیوند بزنند و نهایتا شرایطی فراهم آید که امروز شاهد تحقق دستاوردهای ارزشمندی باشیم. از این رو این ساختارِ درست باید بهعنوان یک مدل به دیگر سازمانها منتقل شود و فولاد مبارکه در این خصوص آمادۀ هرگونه همکاری است.

مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: این شرکت اکنون در تحقیق و توسعه، فرهنگسازمانی، تولید و توسعه موفق و تأثیرگذار است و دستیابی به این موارد برای دیگر سازمانها یک ضرورت به شمار میرود.

ایرج ترابی با اشاره به جایگاه رسانه در انعکاس توانمندیها در جامعه اذعان داشت: فضای رسانه بهدلیل پویایی و دنبال کردن اخبار در همۀ سطوح، قادر است اگر نقصانی وجود داشته باشد، بلافاصله آن را پیگیری کند و بهصورت هوشمندانه به آن بپردازد.

وی همچنین گفت: فولاد مبارکه سازمانی فراملی است و افتخار ما این است که محصولات این شرکت ایرانی در سطح بینالمللی نیز توزیع میشود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ممکن است رسانهها در برخی مباحث مواردی را گوشزد کنند و همین امر فرصتهایی سازنده برای مسئولین است. برای مثال، همفکری رسانهها در حوزۀ مسئولیتهای اجتماعی و پیشنهادهای ارائهشده از این جمله هستند.

مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه در بخش پایانی سخنانش گفت: در شرایط شیوع ویروس کرونا، فولاد مبارکه با خرید تجهیزات موردنیاز بیمارستانها و همچنین با تأمین اکسیژن رایگان موردنیاز بیماران کرونایی بستریشده در بیمارستانها، توانست بخش قابلتوجهی از مشکل آنها را رفع کند. این نوع اقدامات مهم که در راستای تعهد به مسئولیت اجتماعی فولاد مبارکه صورت گرفته است، در این سازمان، «خدمت بدون منت» قلمداد میشود. این شرکت در عمل به جامعه نشان داده است که تمرکز خود را  تنها به تولید  محصولات فولادی معطوف نداشته و با چنین اقداماتی در حوزۀ مسئولیت اجتماعی نیز خوش درخشیده است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 15 =