اختصاص جایزۀ بهره وری معادن و صنایع معدنی به فولاد مبارکه

مدیر سازماندهی و طبقه‌بندی مشاغل فولاد مبارکه گفت: تعداد بالای نیروی انسانی با تحصیلات دانشگاهی در فولاد مبارکه نشان فرهیختگی کارکنان است

به گزارش ایراسین به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه، بهزاد کمال‌پور، مدیر سازماندهی و طبقه‌بندی مشاغل در گفتگو با رادیـــو فــولاد بود به پرسش های مطرح شده پاسخ گفت که در ادامه می خوانید؛

در مورد چارت سازماندهی و طبقهبندی مشاغل و حوزۀ فعالیتی خود توضیح دهید.

سازماندهی و طبقهبندی مشاغل یکی از مدیریتهای زیرمجموعۀ معاونت نیروی انسانی و سازماندهی است که چهار زیرمجموعه دارد:

واحد طراحی ساختار و فرایند های سازمانی: در این بخش طراحی مشاغل و پستهای سازمانی در کلیۀ ردههای سازمانی انجام میشود. مزایا و امتیازاتی که هر پست باید داشته باشد، شامل سختی کار  و امتیاز مسئولیت را محاسبه میکند و در محاسبات حقوق لحاظ میکند. همچنین فرایند ها و گردشکارهای سازمان که به روابط افقی و بین واحدی میپردازد در این واحد بررسی، تدوین و تصویب میشود.

واحد نظامهای جبران خدمت و انگیزشی: در این بخش نیز کلیۀ نظامهای جبران خدمت شرکت اعم از نظام طبقهبندی مشاغل شامل حقوق و مزایا، نظامهای پاداشدهی و سایر مزایا و جبران خدمتی که کارکنان شرکت مشمول آن میشوند در این واحد سیاستگذاری و تدوین میشود و بعد از تصویب توسط مدیریت ارشد سازمان محاسبه میشود.

واحد برنامهریزی: هزینهیابی و کنترل فرایندهای نیروی انسانی از وظایف این واحد است که در برنامهریزیهای بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت به برآورد نیروی انسانی موردنیاز، برنامهریزی برای افزایش بهرهوری و استفادۀ حداکثری از توانمندی نیروی انسانی میپردازد، چون فولاد مبارکه معتقد است از نیروی انسانی توانمندی برخوردار است و میخواهد از این استعدادها به بهترین نحو استفاده کند. همچنین انجام امور مربوط به هزینهیابی نیروی انسانی که در پیشبینی سالانه و چندسالۀ نیروی انسانی برای سیستمهای هزینهیابی استاندارد لحاظ میشود از دیگر کارهای این واحد است.

واحد تحقیقات منابع انسانی: این واحد انواع تحقیقات موجود در حوزههای منابع انسانی و شاخصهای منابع انسانی را تدوین و پایش میکند. در این بخش همچنین نظرسنجیهای مختلف کارکنان، مانند نظرسنجی رضایت شغلی انجام میشود. آخرین نظرسنجی در مهرماه امسال انجام شد که 88 درصد کارکنان در آن مشارکت کردند. نظرات کارکنان در کلیۀ سطوح سازمان و ردههای سازمانی اخذ و تبدیل به اقدامات و استراتژیهای منابع انسانی در راستای جلب حداکثری رضایت کارکنان میشود.

در مورد ارتقای گروه در فولاد مبارکه توضیح دهید.

 فرایند ارتقای گروه مطابق با نظام طبقهبندی مشاغل شرکت که یک نظام جاری است از سال 89 در شرکت پیادهسازی شده است و هر فردی در ردۀ سازمانی خود میتواند بر اساس سابقه کار و شایستگیهایی که کسب میکند ارتقا یابد. سابقه کار شرط لازم است و وقتی فرد سابقه داشته باشد این فرایند شروع میشود، اما شروط کافی هم نیاز است، مانند آزمونهایی که در ردههای مختلف گرفته میشود، مثل آزمونهای تعمیراتی، آزمونهای ستادی و آزمونهای تخصصی، تا روال کلی و فرایند تدوینشده طی شود. فرایند چندان پیچیده نیست و همکاران در خدمات پرسنلی این موضوع را پیگیری میکنند. یکی از دلایل تأخیر در گرفتن گروه ممکن است عدم قبولی در آزمون باشد و اگر فردی در آزمونی قبول نشود، یک دورۀ تکمیلی برای اینکه شایستگی لازم را کسب کند ارائه میشود. یکی از رویکردهای همیشگی فولاد مبارکه توانمندسازی نیروی انسانی خود است تا با استفاده از آموزشها و دورههایی که برای آنها برگزار میکند، توان مهارتی و دانشی آنها را افرایش دهد و در نهایت همکاران بهرهوری بیشتری داشته باشند و این موضوع هم در سطح فردی و هم در سطح سازمانی باعث توسعه و ارتقا میشود.

فرایند صدور حکم برای پرسنل در مشاغل  مختلف چگونه است؟

فرایند صدور حکم بر اساس ساختار سازمانی پستهایی که خالی و بلاتصدی باشد انجام میشود و شروع کار از سوی واحد مربوطه است. این کار معمولا چندان زمانبر نیست، بهجز مواردی که مشکلات مربوط به طب صنعتی دارد و حتما باید استعلام شود، چون سلامت پرسنل اولویت اول سازمان است و اگر فردی برای پستی مناسب نباشد، حکم نخواهد گرفت.

 در مورد مدارک بالاتر کارکنان و سابقۀ بیشتر افراد چه تدبیری اندیشیده شده است؟ آیا تنها افزایش حقوق کافی دانسته میشود یا ارتقا هم مدنظر است؟

 تعداد همکارانی که مدرک بالاتر از شرایط احراز پست دارند، زیاد است. این نکتۀ مثبتی است که فولاد مبارکه از پرسنل تحصیلکرده برخوردار است و نشان میدهد این شرکت از اینکه افراد بتوانند ادامه تحصیل دهند و مدارک بالاتر اخذ کنند حمایت کرده است. از این جهت موضوع مدرک تحصیلی مازاد برای همۀ همکاران تعریف شده است؛ اما در مورد ارتقا، چون ملاک ما ساختار سازمانی است و در هرم تمام سازمانها، در پوزیشنهای بالاتر، تعداد کمتر میشود، قطعا امکان ارتقا برای همه وجود ندارد و تنها دوستانی که شرایط را دارند بر اساس سابقه کار و سایر شرایط میتوانند ارتقا پیدا کنند.

سخن پایانی؟

در صورت نیاز به راهنمایی و پیگیری بیشتر، بنده و سایر همکاران مدیریت طبقهبندی مشاغل در خدمت کارکنان تلاشگر شرکت هستیم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =