مجلس شورای اسلامی

نمایندۀ مردم شریف اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ و عضو کمیسیون شوراها و امنیت داخلی در مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه، در جلسۀ مشترکی با حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه، مباحث حوزۀ صنعت فولاد کشور و راهکارهای تسهیل فرایند تولید را مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار داد.

به گزارش ایراسین به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه ، قدرت الله حمزهای، ضمن ابراز خرسندی از بازدید صورتگرفته اظهار داشت: بازدید امروز و مشاهدۀ فضای کار و تلاش، فضای دفاع مقدس و رزمندگان اسلام را برای بنده تداعی کرد و تلفیق توأمان تخصص، تولید و توسعه همراه با معنویت در کار این شرکت برای بنده انرژیبخش و امیدوارکننده بود.

وی با تأکید بر نقش تولید و اشتغالزایی در کشور خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری همواره بر اهمیت تولید تأکید داشتهاند و این بسیار ارزشمند و قابلتقدیر است که به تأکید و سفارش معظم له امروز همانند کار جهادی رزمندگان دفاع مقدس، در خط مقدم مبارزه با دشمن در جبهۀ اقتصادی عمل شده است. در راستای همین تأکیدات باید به خاطر داشته باشیم تا زمانی که نتوانیم روی پای خودمان بایستیم، توان مقابله با تحریمها و نقشههای دشمنان را نخواهیم داشت.

عضو کمیسیون شوراها و امنیت داخلی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عزم جدی کارکنان فولاد مبارکه در تحقق شعار جهش تولید گفت: قطعا بخشی از شعار استقلال و آزادی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی در فولاد مبارکه محقق شده و به نظر اینجانب خدمت بیمنت به مردم و کشور عزیزمان بزرگترین دستاورد این مجموعۀ عظیم صنعتی است.

قدرت الله حمزهای فولاد مبارکه را سرمایۀ ملی دانست و گفت: با توجه به اینکه دستاوردهای این شرکت و منافع آن همۀ کشور را دربرمیگیرد، باید همۀ مسئولین کشور، از جمله نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از حماسهآفرینیهای فولاد مبارکه حمایت کنند.

به گزارش خبرنگار فولاد، در ابتدای این جلسه حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فولاد مبارکه، ضمن ارائۀ  گزارشی از عملکرد فولاد مبارکه در حوزۀ تولید انواع ورق، دستاوردهای تکنولوژیکی، استفادۀ بهینه از منابع آبی و توسعههای آتی فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه در حال حاضر بهعنوان بزرگترین فولادساز کشور رکورد کمترین میزان مصرف آب در میان دیگر شرکتهای داخلی و خارجی را دارد و با سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی در ایجاد شبکۀ فاضلاب، جمعآوری، تصفیه و بازچرخانی پساب ۹ شهر اطراف شرکت فولاد مبارکه، به میزان ۳۰ درصد از آب موردنیاز شرکت را از محل بازچرخانی پسابهای تصفیهشدهای  تأمین میکند که روزی برای محیطزیست معضل نگرانکنندهای بودند .

مدیرعامل فولاد مبارکه همچنین به اصلاح فرایندهای تولید و ایجاد سیستم بازچرخانی آب در این شرکت اشاره و خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه اولین کارخانهای است که قبل از شروع فرایند تولید خود، تصفیهخانۀ پساب صنعتی احداث کرد.

 وی در ادامۀ این جلسه گفت: فولاد مبارکه در حال حاضر علیرغم افزایش بیش از سه برابری تولید، فقط یک درصد از آب رودخانۀ زایندهرود  را برداشت میکند و از این حیث در بین تولیدکنندگان فولاد داخلی و خارجی یک شاخص و الگو محسوب میگردد.

مهندس عظیمیان  از کارخانههای فولاد سفیددشت، ورق خودرو چهارمحال و بختیاری و شرکت تاراز بهعنوان بخشهایی از گروه فولاد مبارکه نام برد که در استان چهارمحال و بختیاری با سرمایهگذاری فولاد مبارکه در حال کار و فعالیت هستند.

وی در همین خصوص گفت: بهیقین وجود چنین کارخانههایی در رونق اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی و سلامت کسبوکار و معیشت مردم نقش بسزایی دارند و با همکاری مسئولین مربوطه و حمایت بیشتر دولتمردان این فضاها میتواند توسعه یابد و بیشازپیش برای استان چهارمحال و بختیاری و کشور، مایۀ خیر  و  برکت  باشد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 7 =