مهندس ایرج ترابی مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه

مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه از آمادگی این شرکت برای همیاری و حمایت از مددجویان تحت پوشش این سازمان خبر داد.

به گزارش ایراسین به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه، همزمان با ایام گرامیداشت روز بهزیستی و تأمین اجتماعی، مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه با حضور در بهزیستی اصفهان با مدیرکل این سازمان دیدار کرد و ضمن قدردانی از مدیران، کارشناسان و کارکنان این سازمان گفت: در این شرایط که ویروس کرونا بیشازپیش عرصه را به مدافعان سلامت جامعه در بیمارستانها و عزیزانی که از مددجویان در مراکز بهزیستی و توانبخشی مراقبت میکنند، تنگ کرده است، بهواقع باید قدردان زحمات آنها باشیم.

ایرج ترابی در این دیدار از آمادگی فولاد مبارکه جهت همیاری و حمایت مددجویان تحت پوشش این سازمان و انتقال دانش مدیریت فولاد مبارکه و آنچه بتواند بهزیستی را در فرایندهای خود به شرایط مطلوب نزدیک کند، خبر داد و گفت: تاکنون فولاد مبارکه تا آنجا که مقررات شرکت اجازه داده، در همیاری این سازمان و مددجویان آن کوتاهی نکرده است؛ اما به نظر میرسد باید شرایطی فراهم کرد تا از دانشی که در بسیاری از حوزههای مدیریتی فولاد مبارکه نهادینه شده استفاده نمود تا این نهاد که وظیفۀ سنگینی را در جامعه به دوش میکشد، توانمندتر شود.

وی در همین راستا تصریح کرد: باید مدیران و کارشناسان بهزیستی در بازدیدهایی که در شرایط مناسب از فولاد مبارکه خواهند داشت، مسائل خود را مطرح کنند تا بتوانند از الگوها و تجارب فولاد مبارکه در حل آنها بهرهمند شوند.

همکاری و حمایت فولاد مبارکه از سازمان بهزیستی سابقهای دیرینه دارد

در ادامۀ این بازدید، مرضیه فرشاد، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان نیز ضمن تشکر از حضور مدیر روابط عمومی و همراهان وی، از حمایتها و همدلیهای این شرکت قدردانی کرد و گفت: همکاری و حمایت فولاد مبارکه از سازمان بهزیستی سابقهای دیرینه دارد. این شرکت با حمایتهای مالی خود همواره مددجویان بهزیستی را در اقصی نقاط استان مورد عنایت قرار داده و بهیقین یکی از حامیان اصلی ما در مراکز کودک و نوجوانان و مرکز خیریۀ نگهداری معلولان ذهنی به شمار میرود.

وی دیدار با مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه را مفید دانست و اظهار داشت: در جلسۀ امروز به دیدگاههای تازه و به این جمعبندی رسیدیم که بهزیستی میتواند از الگوی مدیریتی فولاد مبارکه بهرهمند گردد.

وی با تأکید بر اینکه استفاده از الگوهای مدیریتی فولاد مستلزم ارتباط هرچه بیشتر با این سازمان است گفت: تا امروز ما به فولاد مبارکه به چشم یک بنگاه صنعتی صرف نگاه میکردیم، اما در ادامه تلاش خواهیم کرد با همکاری روابط عمومی این شرکت، از تمامی ظرفیتهای آن که میتواند بهزیستی را چند گام به جلو هدایت کند، بهرۀ وافی و کافی را ببریم. ضمن اینکه بازدید ما و سایر مددکاران بهزیستی از فولاد مبارکه بهعنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد کشور میتواند برای ما جذابیت خاصی داشته باشد و علاوه بر افزایش بهرهوری، حال ما را برای ادامۀ فعالیتهای خود و خدمترسانی به مددجویان بهتر کند.

انتها/

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 6 =