فولادهرمزگان

در دومین همایش حمایت از تولید ملی (جشنوارۀ حاتم) از شرکت فولاد هرمزگان به دلیل انجام پروژۀ پژوهـــــــــشی ســـــــــــاخت پایـــــــلوت آب‌شیرین‌کن جذبی با همکــــاری دانشگـــاه هرمــــزگان قدردانی شد.

به گزارش ایراسین به نقل از  روابط عمومی فولاد هرمزگان، توجه به دانش بومی و حمایت از پژوهش و ارتباط مؤثر و کارآمد بین صنعت و دانشگاه از اولویتهای شرکت فولاد هرمزگان در سالهای اخیر بوده است.

آبشیرینکن جذبی ترکیبی شامل اپراتور فشار معکوس، بستر جذب و کندانسور است که تمامی این تجهیزات بهصورت هوشمند و از طریق ولوهای کنترلی بهرهبرداری میشود.

این تکنولوژی در چند سال اخیر وارد حوزۀ صنعتی در جهان شده است و بهدلیل نبود مواد مصرفی در حین نمکزدایی و قیمت بسیار مناسب و کیفیت بسیار بالای آب تولیدی و تعمیرات و نگهداری بسیار آسان بهدلیل نبود تجهیزات فشار بالا و سازگاری بسیار با محیطزیست بهدلیل امکان zero liquid dishargeبودن، جایگزین شایستهای برای تکنولوژیهای رایج و قدیمی مثل RO است.

این نوع تکنولوژی آبشیرینکن بدون نیاز به هیچ فرایند شیمیایی قادر است از آب لبشور تا آب اشباعشده از نمک و یا سایر ناخالصیها در آب را نمکزدایی و یا تصفیه کند.  طبق آخرین مقالات ارائهشده در این زمینه، هزینۀ آب تولیدشده با این تکنولوژی تقریبا یکچهارم RO  بوده و کیفیت آن بسیار بهتر از  تکنولوژی RO است.

این تکنولوژی جدید به همت اساتید دانشگاه هرمزگان طراحی شد و شرکت فولاد هرمزگان این طرح را برای ساخت پایلوت در مقیاس کوچک حمایت کرده و در حال ساخت آن

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 10 =