انوشه

برای اثربخش بودن سیاست های دولت در کمک رسانی به بنگاه های اقتصادی، باید به رشته صنایع توجه کرد و نباید در کار بنگاه های اقتصادی مداخله کرد زیرا این مداخلات نتیجه عکس دارد. سیاست گذاری دولت در این حوزه باید به گونه ای می بود که ریل گذاری برای رشته صنعت انجام شود.

مرتضی انوشه مشاور سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور در گفتگو با ایراسین در پاسخ به این سوال که فعالیت بنگاه های اقتصادی چگونه برنامه ریزی می شود، گفت: فعالیت های بنگاه های اقتصادی به چهار چرخه تقسیم می شوند. ابتدا یک کارآفرین شروع به ایجاد واحد و یا توسعه آن واحد می کند. سپس برای ایده ای که دارد به تامین منابع مالی نیاز خواهد داشت تا بتواند فناوری را مستقر کند و سپس مسئله بازار مطرح می شود هر چند که باید مقوله بازار از همان ابتدا مورد توجه قرار گیرد.
انوشه در ادامه افزود: برای اینکه روند رشد و شتاب دهی تولید را ایجاد کرد و یا تداوم بخشید، دولت ها در همه دنیا موظف هستند بنگاه های اقتصادی را کمک کنند اما شکل مداخله دولت نباید همانند مداخله یک بنگاه باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چه حمایت هایی از چالش های اقتصادی و فعالیت های بنگاه های کوچک انجام می شود گفت: در حال حاضر چهار مرحله حمایت از توسعه بازار، حمایت از توسعه کارآفرینی، حمایت از تامین منابع مالی و حمایت از توسعه صنعتی و فناوری در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور در قالب چهار مدیریت جداگانه انجام می شود و این خدمات به تمام بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط انجام می شود.
مشاور سازمان کوچک و شهرک های صنعتی کشور علل تعطیل بودن واحدهای صنعتی با وجود کمک های دولتی را اینگونه پاسخ داد: گاهی مدیران برای اینکه به چهار چرخه اقتصادی در بنگاه ها کمک کنند، در سطح بنگاه مداخله می کردند و این کار را برای همه واحدهای صنعتی انجام می دادند در حالی که در کشور بیش از ۹۰ هزار واحد صنعتی داریم که بیش از ۹۰ درصد آن ها نیز واحدهای صنعتی کوچک هستند و عملا نمی توان در همه این بنگاه ها مداخله کرد.
انوشه در پایان با تاکید بر اهمیت به رقابت در صنعت و شتاب بخشی به رونق تولید داخلی، گفت: برای اثربخش بودن سیاست های دولت در کمک رسانی به بنگاه های اقتصادی، باید به رشته صنایع توجه کرد و نباید در کار بنگاه های اقتصادی مداخله کرد زیرا این مداخلات نتیجه عکس دارد. سیاست گذاری دولت در این حوزه باید به گونه ای می بود که ریل گذاری برای رشته صنعت انجام شود. در حقیقت دولت باید زنجیره ارزش یک صنعت را رقابتی می کرد و اگر این کار صورت می گرفت، روند شتاب بخشی به روند تولید بهتر انجام می شد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =