فولادمبارکه

«فولاد مبارکه» تصمیم به افزایش سرمایه سنگین و قابل توجه ۶٢ درصدی دارد و این افزایش سرمایه مهم را به تصویب هیئت مدیره خود رسانده است.

به گزارش ایراسین، نکته مهم افزایش سرمایه، رقم قابل توجه آن و محل افزایش سرمایه می باشد که از سود انباشته است. بدین ترتیب سرمایه ۱۳ هزار میلیارد تومانی فولاد با جهشی قابل توجه به سطوح ۲۱ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد؛ اما در گزارش توجیهی افزایش سرمایه شاهد نکات مهم و مثبتی از این افزایش سرمایه هستیم.

فولاد مبارکه محل مصارف این افزایش سرمایه را با جزییات مشخص ساخته که مهمترین آن، خرید و ذخیره الکترود برای ۱۸ ماه و خرید حدود ۳ میلیون تن سنگ آهن می باشد. ۸۰ درصد این افزایش سرمایه قرار است در این محل مصرف گردد. ۱۴ درصد نیز در بازیافت مخارج سرمایه ای انجام شده به منظور تکمیل طرح های در دست اجرا و ۶ درصد باقیمانده در بازیافت مخارج مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته صرف خواهد شد.
نکته بسیار مهم در این گزارش پیش بینی سود فولاد با فرض افزایش سرمایه و عدم افزایش سرمایه می باشد.
فولاد ابتدا سود ۱۵۶۸۲.۷ میلیارد تومانی معادل ۱۲۱ تومان به ازای هر سهم با سرمایه فعلی را پیش بینی نموده است که رقم قابل توجهی می باشد. اما اثر گذاری افزایش سرمایه از سال بعد آغاز خواهد شد. فولاد مبارکه پیش بینی سود ۱۶۸۲۵.۷ میلیارد تومانی را برای سال ۹۹ با فرض افزایش سرمایه دارد در صورتی که بدون افزایش سرمایه این سود ۱۳۲۱۳.۷ میلیارد تومان بوده و افت قابل توجهی خواهد داشت.
به عبارتی فولاد با اجرایی نمودن افزایش سرمایه سود ۱۲۱ تومانی را با سرمایه فعلی برای سال ۹۸ و سود ۱۲۹ تومانی را برای سال آینده پیش بینی نموده و این امر نشان می دهد چشم انداز فولاد برای سال ۹۹ هم صعودی می باشد.
حال با فرض سود ۱۲۱ تومانی برای سال جاری و پی بر ای متوسط ۵ تا ۶، ارزش ذاتی سهم رنج قیمتی ۶۰۵ الی ۷۲۰ تومان خواهد بود؛ حال پتانسیل افزایش سرمایه ۶۲ درصدی از سود انباشته و احتمال تعدیل مثبت و رشد بیشتر سود شرکت تا پایان سال هم به آن اضافه کنیم، متوجه ارزش قیمتی پایین و فاصله زیاد قیمت فعلی سهم با ارزش ذاتی فولاد می شویم، به این ترتیب این سهم تبدیل به گزینه کم ریسک با دید پایان سال ۹۸ شده که بازدهی کم ریسکی را خواهد داشت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =