همایش بازرسان کار استان اصفهان به میزبانی فولادمبارکه

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیستHSE با ارائۀ گزارشی از عملکرد بهداشت حرفه ای و ایمنی شرکت فولاد مبارکه گفت: از شروع عملیات فولاد مبارکه همواره بحث های ایمنی اهمیت داشته و با اینکه در اوایل بهره برداری شاخص های خوبی در این زمینه نداشتیم اما اکنون با تغییر رویکردها فولاد مبارکه توانسته در زمینه کاهش حوادث ارتقا یابد.

به گزارش ایراسین، حسین مدرسی فر در جمع ۷۰ نفری بازرسان کار استان با اشاره به اینکه در سال ۸۴ تغییرات بنیادی خوبی در ایمنی فولادمبارکه ایجاد شده است،   ادامه داد: استفاده از نیروهای متخصص و سرمایه گذاری وسیع در این زمینه از جمله این تغییرات بود.

وی با تأکید بر اینکه باید تمامی کارها را با برنامه ریزی هدفمند انجام دهیم، افزود: فولادمبارکه در همۀ زمینه ها تا افق سال ۱۴۰۴ برنامه های مدونی را در نظر دارد و برنامۀ ارتقای ایمنی خود را نیز طراحی کرده است و در همین رابطه در اواخر سال ۸۹ برنامه ارتقا پنج ساله را نوشتیم و هدف ما ارتقا در ایمنی بود.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فولادمبارکه در ادامه با تاکید بر اینکه برنامه ایمنی فولادمبارکه همواره در حال بهروز شدن و ارتقاست، تصریح کرد: بنابر ارزیابی های بنیاد مدیریت کیفیت گلد استریت، با توجه به نتایج به دست آمده از عملکرد مدیریت و کارکنان در حوزه های مختلف از جمله ایمنی، بهداشت فولادمبارکه همواره به عنوان یک شرکت سرآمد مطرح بوده است.

وی گفت: این شرکت بر همین اساس به عنوان الگویی برای شرکت های دیگر است و این موضوع بر اساس نتایج بازنگری برنامه پنج ساله دوم تدوین شده و نتایج قابل لمس است.

مدرسی فر افزود: تمامی سازمان ها باید برنامه های ایمنی خود را مشخص کنند تا بتوانند همواره در این رابطه به روز رسانی داشته و برنامه صحیح و مدونی را ارایه دهند.

وی در همایش بازرسان کار در استان اصفهان در جمع ۷۰ نفری بازرسان کار استان با اشاره به اینکه در سال ۸۴ تغییرات بنیادی خوبی در ایمنی فولادمبارکه ایجاد شد ادامه داد: استفاده از نیروهای متخصص و سرمایه گذاری وسیع در این زمینه از جمله این تغییرات بود.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE فولادمبرکه با تأکید بر اینکه باید تمامی کارها را با برنامه ریزی هدفمند انجام دهیم، افزود: فولاد مبارکه در همۀ زمینه ها تا افق سال ۱۴۰۴ برنامه های مدونی را در نظر دارد و برنامۀ ارتقای ایمنی خود را نیز طراحی کرده است و در همین رابطه در اواخر سال ۸۹ برنامه ارتقا پنج ساله را نوشتیم و هدف ما ارتقا در ایمنی بود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه برنامه ایمنی فولادمبارکه همواره در حال بهروز شدن و ارتقاست، تصریح کرد: بنابر ارزیابی های بنیاد مدیریت کیفیت گلد استریت، با توجه به نتایج به دست آمده از عملکرد مدیریت و کارکنان در حوزه های مختلف ازجمله ایمنی، بهداشت فولاد مبارکه همواره به عنوان یک شرکت سرآمد مطرح بوده است.

مدرسی فر گفت: این شرکت بر همین اساس به عنوان الگویی برای شرکت های دیگر است و این موضوع بر اساس نتایج بازنگری برنامه پنج ساله دوم تدوین شده و نتایج قابل لمس است.

وی افزود: تمامی سازمان ها باید برنامه های ایمنی خود را مشخص کنند تا بتوانند همواره در این رابطه به روز رسانی داشته و برنامه صحیح و مدونی را ارائه دهند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 9 =