فولاد مبارکه

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تحریم های فولاد مبارکه آخرین تلاش ترامپ برای فشار حداکثری است و به احتمال زیاد با روی کارآمدن ریاست جمهوری جدید نقش برآب می شود.

حسن گلمرادی در گفت و گو با ایراسین با اشاره به اینکه صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع  مهم و مادر در کشور نقش مهمی در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی به عهده دارد، اظهار داشت: این صنعت علاوه بر توسعه ملی و منطقه ای وآمایش سرزمین، در ایجاد و گسترش مشاغل به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر به سزایی دارد.

وی افزود: گسترش کالبدی شهرها و روستاها، ساخت اسکلت های ساختمانی و مسکونی،  تولید محصولات و قطعات منفصل مورد نیاز  کارخانه ها، راه ها و حمل و نقل و انتقال انرژی از جمله کمک های این صنعت به سایر بخش های اقتصادی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: صنعت فولاد کشور، بعد از صنایع شیمیایی و پتروشیمی نقش مهمی در گسترش بازار سرمایه دارد. در حوزه صادرات نیز این صنعت با صدور محصولات فولاد به ارز آوری در کشور کمک می کند. 

تاثیر تحریم ها بر فولاد کمتر از دیگر صنایع است

وی در خصوص تحریم این بخش از اقتصاد ایران گفت: خوشبختانه بیشتر محصولات تولیدی و مصرفی این بخش مهم اقتصادی داخلی است؛ بنابراین نسبت اثر تحریم بر آن کم رنگ تر از صنایع دیگر است.

گلمرادی علت اعمال تحریم های دولت معزول امریکا را بر صنعت کشور توضیح داد و افزود: دولت ترامپ  در راستای «فشار حداکثری» و از سر ناراحتی و عقده گشایی از آخرین حربه های خود در ساعات پایانی عمر کوتاه ریاست جمهوری خود برای ضربه زدن به اقتصاد کشور استفاده کرد تا اولا صنعت فولاد کشور  را با چالش مواجه کند و ثانیا کار را برای ریاست جمهوری بعدی آمریکا برای برداشتن تحریم ها سخت تر کند.

تغییر سیاست با روی کار آمدن دولت جدید 

وی بیان داشت: به نظرم چنانچه در آینده سمت و سوی سیاست های خارجی دولت جدید آمریکا بر خلاف  میل ترامپ حرکت کند؛ همانگونه که در مناظرات تبلیغاتی گفته شده بود، آنگاه این سیاست ها اثر چندانی بر صنایع فولاد نخواهد داشت و همانطور که در مناظرات تبلیغاتی گفته شده بود، این سیاست ها اثر چندانی بر صنایع فولاد نخواهد داشت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =