هوشنگ طالبی رئیس دانشگاه اصفهان

رئیس دانشگاه اصفهان گفت: رقابت‌ها در دنیای امروز، تکنولوژیکی و مبتنی بر دانش است

به گزارش ایراسین به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه، دکتر هوشنگ طالبی، ریاست دانشگاه اصفهان در آئین افتتاحیۀ دورۀ آموزشی مدیریت ارشد تحول دیجیتال شرکت فولاد مبارکه گفت: ما امروز شروع یک رویداد سرنوشتساز را رقم میزنیم؛ رویدادی که مبنای آن تلفیق، همسازی و همنوایی دو مجموعۀ بزرگی علمی و صنعتی است که رویکرد پیشروانهای را در پیش گرفتهاند: یکی صنعت فولاد است که در جهت نسل چهارم صنایع در حال حرکت است و دیگری دانشگاه اصفهان که در راستای دانشگاه نسل چهارم گام برمیدارد.

رئیس دانشگاه اصفهان در ادامه به ضرورت تحول در صنعت اشاره کرد و افزود: تحول یک امر طبیعی در هر زمینهای از جمله صنعت و دانشگاه است و در دنیای امروز رقابتها به سوی رقابتِ تکنولوژیک مبتنی بر دانش سوق پیدا کرده است. دانش را ذهنها، عقلها و استعدادها میسازند و به همین دلیل است که نیروی انسانی بهعنوان یک سرمایۀ پایدار برای توسعۀ پایدار مورد استفاده قرار میگیرد؛ بنابراین فکر میکنم در این جهت، مسیر آموزش را درست انتخاب کردهایم، چراکه برای نائل شدن به موفقیتها باید صورت مسئله را بشناسیم و زیربنای شناخت، آموزش است.

طالبی در ادامه به نتایج آموزش در دو سطح مدیران و کارگزاران اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به شناخت باید مدیران و کاربران و کارگزاران از آموزشهای لازم برخوردار شوند و آموزشها باید به این ختم شود که مدیران مسیر را بهتر و راحتتر بشناسند تا بتوانند در آن جهت سیاستگذاری، تصمیم سازی و تصمیمگیری کنند و در مرحلۀ بعد سایر کارگزاران هستند که باید این مسیر را بشناسند تا مسیر هموارتر شود.

رئیس دانشگاه اصفهان به زیربنای علمی و توان دانشگاه اصفهان پرداخت و گفت: من میتوانم تضمین کنم و اطمینان بدهم که دانشگاه اصفهان از زیربنای علمی و دانشی لازم برخوردار است و همکاران ما در این زمینه هم خودشان نیروی انسانی مجربی هستند و هم شناخت خوبی از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی دارند. ما بارها در دانشگاههای برتر کشور از جمله دانشگاه اصفهان دیدهایم که در شرایط بسیار سخت با قیمت حداقلی تولید علم میشود و امیدواریم با این همکاری بتوانیم بار دیگر نشان دهیم کشور ما میتواند در شرایط سخت و تحریمی هم در رقابت جهانی موفق باشد و قطعا عجین شدن این دو مجموعه آیندهای پر از موفقیت را رقم خواهد زد که ثمرۀ آن را در آیندهای خیلی نزدیک خواهیم دید.

وی در خاتمه از فرصتی که فولاد مبارکه در اختیار دانشگاه اصفهان قرار داده تقدیر و تشکر کرد و افزود: آموزشها از امروز شروع میشود و همکاران ما در دانشگاه کارهای خوبی در این جهت انجام دادهاند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 2 =